De brandstofprijzen stijgen. De prijs van gas (en wie weet, ook die van elektriciteit) zullen mee stijgen. Electrabel heeft alvast aangekondigd dat het aan de gebruiker wil vragen om vrijwillige het maandelijkse voorschot met 20 tot 40 euro te verhogen, om te voorkomen dat de huidige voorschotten niet toereikend meer zijn, en de gebruiker veel zal moeten bijbetalen bij de jaarlijkse eindafrekening.
Een loffelijk initiatief, sociaal denkend van Electrabel (en Co) denk je dan. Maar heb je er al eens stil bij gestaan dat de gebruiker helemaal geen controle meer heeft over zijn energierekening? Laat me toe dit even toe te lichten.
De meterstand wordt al een aantal jaren één keer per jaar opgenomen. Vroeger kwamen daarvoor meteropnemers langs, maar dat was blijkbaar een te grote kost voor de energiebedrijven, en tegenwoordig moet elke gebruiker zelf de meterstand noteren en doorbellen naar Eandis. Die verzamelt de meterstanden, geeft ze door aan je energieproducent (Luminus, Electrabel, …) , en na een maand of drie (!) krijg je dan de eindafrekening. En worden de reeds verrekende voorschotten afgerekend, zodat je iets bij moet betalen of iets terugtrakt.
Maar wat staat er op die factuur? Zoveel kubieke meter gas, zoveel kilowatuur werd verbruikt. Daarboven komen een reeks ondoorzichtige vaste en variabele kosten, maar dat even terzijde. Wat is echter de tariefeenheid van die M3 gas, en die KWh? Dat is één tarief, voor de hele afgelopen periode. Maar je kan ons niet wijsmaken dat de gas- en elektriciteitsprijs in die periode, het afgelopen jaar, niet gewijzigd is – de ene maand wat hoger, de andere  maand wat lager. En toch wordt je hele verbruik van het hele jaar aan dat ene tarief aangerekend.
Nu staan we dus voor een beduidende verhoging van de gasprijs. Dan heb je, logischerwijze, als gebruiker het recht om je gasconsumptie tot vandaag aan een lager tarief te krijgen. En vanaf morgen wordt dan de hogere prijs toegepast – tot, hopelijk, de prijs terug zakt, en de lagere prijs terug geldt. Maar hoe kunnen Electrabel en Co weten hoeveel gas je gebruikt hebt aan de hogere prijs, en hoeveel aan de lagere prijs?
Mijn oproep daarom: als consument zou je het recht moeten hebben, wanneer Electrabel & Co een prijsverhoging aankondigen, om de meterstand te noteren, die door te sturen aan je energieproducent, en de reële consumptie aan dat bepaald tarief terug te vinden op je eindfactuur.
Het ontbreekt mij aan tijd om rond dit gegeven een petitie op te starten. Maar als genoeg mensen nadenken over deze onnauwkeurigheid, om niet te spreken van bedrog, dan zal toch iemand de politieke moed hebben om een rechtvaardige, correct berekende facturatie van Electrabel & Co te eisen?
Een retweet met #meterstandnu zou welkom zijn…

Update: Zoals @raf____ terecht opmerkt zijn het de netwerkbeheerders die de meterstand noteren, niet de energieproducenten. Maar dat verandert niets aan het onrechtvaardige principe van de eenheidsprijs.

Advertenties